Đảng Ca

Việt Nam, minh châu trời Đông,
Việt Nam, nước thiêng Tiên Rồng.

.......

Giơ tay cương quyết ta ôn lời thề ước,
Hy sinh tâm huyết mong báo đền ơn nước.
Dù thân này tan tành gói da ngựa cũng cam,
Thề trọn niềm trung thành với sơn hà nước Nam.

 

 

 

Việt Nam Minh Châu Trời Đông

Sáng tác: Nhạc sĩ Hùng Lân

 

Việt Nam, minh châu trời Đông,

Việt Nam, nước thiêng Tiên Rồng.

Non sông như gấm hoa uy linh một phương,

Xây vinh quang ngất cao bên Thái Bình Dương.

Từ ngàn xưa tài danh lừng lẫy khắp nơi,

Tiếng anh hùng tạc ghi núi sông muôn đời.

Máu ai còn vương cỏ hoa,

Giục đem tấm thân sẻ với sơn hà.

Giơ tay cương quyết ta ôn lời thề ước,

Hy sinh tâm huyết mong báo đền ơn nước.

Dù thân này tan tành gói da ngựa cũng cam,

Thề trọn niềm trung thành với sơn hà nước Nam.

 

Trang Mạng ĐẠI VIỆT QUỐC DÂN ĐẢNG

Read 20558 times
Top
We use cookies to improve our website. By continuing to use this website, you are giving consent to cookies being used. More details…