ĐVQDD & Các Cán Bộ Quân Sự

ĐVQDD & Các Cán Bộ Quân Sự (6)

Chuẩn Tướng Lam Sơn Phan Đình Thứ (22 04 1916 – 23 07 2002). Tướng Phan Đình Thứ tự Lam Sơn nguyên là một tướng lĩnh bộ binh của Quân lực Việt Nam Cộng hòa. Ông nguyên là Chỉ huy trưởng Trường Sĩ quan Trừ bị Thủ Đức, nguyên Tư lệnh Lực lượng đặc biệt, nguyên Tư lệnh binh chủng Biệt Động Quân. 

Cũng như Tướng Trần Văn Hai, Tướng Lê Quang Lưỡng cũng là một đảng viên ĐVQDĐ bí danh Trí Đức và pháp danh Thiện Chánh. Tướng Lê Quang Lưỡng sinh ngày 01-6-1932 tại Bình Dương. Đ/chí xuất thân khóa 4 Thủ Đức cùng khóa với Tướng Ngô Quang Trưởng. Sau khi tốt nghiệp, đ/chí đă gia nhập vào Binh Chủng Nhảy Dù Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa.

Chuẩn Tướng Trần Văn Hai (1925-1975), nguyên là một tướng lĩnh bộ binh của Quân lực Việt Nam Cộng hòa. Ông xuất thân từ trường Võ bị Quốc gia Việt Nam. Trong suốt thời gian tại ngũ, ông đã phục vụ nhiều lĩnh vực như: Tỉnh trưởng, Chỉ huy trưởng Binh chủng, đứng đầu ngành Cảnh sát Quốc gia và Tư lệnh Sư đoàn bộ binh. Ông là một trong năm tướng lĩnh đã tuẫn tiết ngày 30 tháng 4 năm 1975.

Tướng Phạm Cao Hùng đã tốt nghiệp trường võ bị Hoàng Phố cùng khóa với Tướng Trương Phát Khuê, đồng chí đã chiến đấu trong quân đội Trung Hoa Dân Quốc chống Nhật với cấp bậc Đại Tá. Sau khi về nước đ/chí đã tham gia vào Đại Việt Quốc Dân Đảng và đã được Đảng Trưởng Trương Tử Anh chỉ định làm Chỉ Huy Trưởng trường đào tạo cán bộ quân sự cho Đảng.

Tôi quỳ xuống trước anh với bó hương để tỏ lòng tri ân cho một võ sư tài ba, một đảng viên Đại Việt yêu nước và là một chiến sĩ anh dũng của Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa.

Theo một con số tương đối chính xác, ĐVQDĐ đã có 19 đảng viên mang cấp bậc Tướng (từ Chuẩn Tướng đến cấp Đại Tướng), 50 đảng viên mang cấp Đại Tá, 80 đảng viên mang cấp Trung Tá, 175 đảng viên mang cấp Thiếu Tá và hàng trăm cán bộ đảng viên ở các cấp bậc khác.

Top
We use cookies to improve our website. By continuing to use this website, you are giving consent to cookies being used. More details…