Đại Hội Đảng

Đại Hội Đảng (14)

GARDEN GROVE - Đánh dấu 77 năm ngày thành lập Đại Việt Quốc Dân Đảng (1939 – 2016) (ĐVQDĐ) và ra mắt tân Hội Đồng Lãnh Đạo Đảng, nhiệm kỳ 2016 -20120, một buổi Đại Hội đã được long trọng tổ chức vào ba ngày 18, 19 và ngày cuối cùng 20 tháng 11, 2016 diễn ra tại hội trường thành phố Garden Grove, Nam California từ lúc 1 giờ chiều và kết thúc lúc 5 giờ.

GARDEN GROVE - Đánh dấu 77 năm ngày thành lập Đại Việt Quốc Dân Đảng (1939 – 2016) (ĐVQDĐ) và ra mắt tân Hội Đồng Lãnh Đạo Đảng, nhiệm kỳ 2016 -20120, một buổi Đại Hội đã được long trọng tổ chức vào ba ngày 18, 19 và ngày cuối cùng 20 tháng 11, 2016 diễn ra tại hội trường thành phố Garden Grove, Nam California từ lúc 1 giờ chiều và kết thúc lúc 5 giờ.

GARDEN GROVE, California (NV) – Đại Việt Quốc Dân Đảng long trọng kỷ niệm 77 năm thành lập và ra mắt tân hội đồng lãnh đạo vào lúc 1 giờ chiều Chủ Nhật, 20 Tháng Mười Một, tại Hội Trường Garden Grove Community Center ở Garden Grove.

Garden Grove (Bình Sa)- - Sau 2 ngày đại hội, Đại Việt Quốc Dân Đảng đã long trọng tổ chức lễ kỷ niệm 77 năm thành lập, một trăm năm ngày sinh Đảng Trưởng Trương Tử Anh và ra mắt tân Hội Đồng Lãnh Đạo Trung Ương Đảng nhiệm kỳ 2016-2020. Buổi lễ diễn ra vào lúc 1 giờ chiều Chủ Nhật, 20 Tháng Mười Một, năm 2016 tại Hội Trường Hội Đồng Thành Phố Garden Grove (Community Center ở Garden Grove.)

Đại Việt Quốc Dân Đảng kỷ niệm 77 năm ngày thành lập đảng và Bầu Hội Đồng Lãnh Đạo Trung Ương ĐVQDĐ nhiệm kỳ 2016-2010

Ngày 18 tháng 11 năm 2016 Đại Việt Quốc Dân Đảng tổ chức ngày Tiền Đại Hội tại Cali với mục đích duyệt xét lại Chương Trình Đại Hội (ĐH), duyệt xét lại Bản Cương Lĩnh và Quyết Nghị, sắp xếp thành phần nhân sự cho ngày ĐH và bổ túc những điều cần thiết nhằm hoàn chỉnh ngày ĐH để được thành công tốt đẹp.

Đại Hội Lần Thứ 8 sẽ được tổ chức vào các ngày 18,19 &20 tháng 11 năm 2016 tại Nam California, Hoa Kỳ.

"Để được sống trong Tự do, Dân Chủ, quốc dân ta đã chiến đấu, quốc nội lẫn quốc ngoại kiên cường quyết liệt vùng dậy. Đã không biết bao hy sinh xương máu, tù ngục đọa đầy, biết bao gian lao, đau khổ. Với niềm tin tất thắng, đã có hàng ngàn, hàng vạn cá nhân nổi dậy, hàng trăm tổ chức đã kiên trì, quyết liệt đấu tranh..." (trích bài nói chuyện của Chủ Tịch Trần Trọng Đạt trong ngày Đại Hội)

Vào ngày 6 tháng 12 năm 2009 Đại Hội Đảng và Lễ Kỷ Niệm 70 năm thành lập ĐVQDĐ đuợc tổ chức tại Santa Ana. Tiếp đến là buổi lễ ra mắt của Hội Đồng Lãnh Đạo Trung Ương.

Trước nhu cầu đấu tranh trong và ngoài nước, Đảng cần có những nhân sự và sách lược phù hợp nên Hội Đồng Chỉ Đạo Đảng đă có những lần họp trong nhiệm kỳ để lấy những quyết định cần thiết. Một trong những quyết định quan trọng là việc tổ chức Đại Hội Đảng sớm hơn một năm trước nhiệm kỳ ấn định. Lại một lần nữa Nam California được chọn là địa điểm tổ chức và Đại hội được tiến hành vào các ngày 16 và 17 tháng 4, năm 2005.

Page 1 of 2
Top
We use cookies to improve our website. By continuing to use this website, you are giving consent to cookies being used. More details…