Đại Hội ĐẠI VIỆT QUỐC DÂN ĐẢNG Năm 2005

Trước nhu cầu đấu tranh trong và ngoài nước, Đảng cần có những nhân sự và sách lược phù hợp nên Hội Đồng Chỉ Đạo Đảng đă có những lần họp trong nhiệm kỳ để lấy những quyết định cần thiết. Một trong những quyết định quan trọng là việc tổ chức Đại Hội Đảng sớm hơn một năm trước nhiệm kỳ ấn định. Lại một lần nữa Nam California được chọn là địa điểm tổ chức và Đại hội được tiến hành vào các ngày 16 và 17 tháng 4, năm 2005.

 

Đến ngày Đại hội, hầu hết Đại Biểu  các cơ sở Đảng đều có mặt trong tinh thần đoàn kết và trách nhiệm. Đại hội đă giải quyết những tồn đọng trước đó và đề ra đường hướng hoạt động thích hợp cho nhiệm kỳ mới. Điều đáng ghi nhận ở Đại hội này là có hai liên danh tranh cử vào Ban Lănh Đạo. Đó là hai liên danh

                      1-    Liên danh        Triệu Thanh Sơn, Tiến sĩ Nguyễn Học Tập, Luật sư Lâm Thủy

                      2-    Liên danh        Phan Văn Song, Nam Quốc, Du Long

 

Qua h́nh thức dân chủ như những lần Đại hội trước, Đại hội đă bầu chọn Liên Danh (1) đắc cử với số phiếu cao nhất vào Tân Ban Lănh Đạo :

 

                                                         Chủ Tịch Đảng:        Triệu Thanh Sơn

                                            Đệ Nhất Phó Chủ Tịch:        Gs Ts Nguyễn Học Tập

                                              Đệ Nhị Phó Chủ Tịch:        Ls Lâm Thủy

 

Đại hội tiếp tục bầu chọn Chủ Tịch Ban Chấp Hành Trung Ương giữa hai ứng viên Trần Trọng Đạt và Trương Việt Hoàng, kết quả bầu cử đ/chí Trần Trọng Đạt đắc cử Chủ Tịch Ban Chấp Hành Trung Ương nhiệm kỳ 2005-2009 với đa số phiếu tín nhiệm.

Sau đây là một số tư liệu, hình ảnh ghi lại Đại hội Đảng năm 2005:

           

Liên Hoan sau Đại Hội Đảng 2005

GHI CHÚ:

Như đă được tường thuật đầy đủ  ở trên với biên bản, hình ảnh vv... Đại Hội Đảng năm 2005 đă thành công tốt đẹp về mọi mặt. Tân Hội Đồng Lănh Đạo ĐVQDĐ bắt tay ngay vào hoạt động, các đại diện đang trên đường về đơn vị thì́ một biến cố xảy ra : Phan văn Song và Trương văn Thạch (bí danh Trương việt Hoàng), cả hai đương sự đă tự ứng cử và đă thất cử kéo theo vài đảng viên mất phẩm chất tự xưng, tự mạo nhận là Hội Đồng Lănh Đạo ĐVQDĐ. Thật ra sự kiện này xảy ra là có âm mưu từ lâu muốn đánh phá, phá nát ĐVQDĐ theo nghị quyết 36 của Việt cộng.

Để bảo vệ Đảng, Chủ Tịch ĐVQDĐ, Đ/chí Triệu Thanh Sơn đă triệu tập Hội Đồng Chỉ Đạo Đảng, Hội Đồng Kỷ Luật Đảng và qua văn bản VP/CTĐ/009/05/HĐCĐ & TB ngày 20-12-2005 đă khai trừ vĩnh viễn các đương sự nói trên đồng thời đă thông báo rộng răi cả trong và ngoài nước.

Đại Việt Quốc Dân Đảng hoàn toàn không chịu trách nhiệm đối với bất cứ hành vi nào của các đương sự mạo nhận, tiếm nhận Đảng Danh ĐVQDĐ.

Phạm Quang

 

Read 13585 times
Top
We use cookies to improve our website. By continuing to use this website, you are giving consent to cookies being used. More details…