Ngày 18 tháng 11 năm 2016 Đại Việt Quốc Dân Đảng tổ chức ngày Tiền Đại Hội tại Cali với mục đích duyệt xét lại Chương Trình Đại Hội (ĐH), duyệt xét lại Bản Cương Lĩnh và Quyết Nghị, sắp xếp thành phần nhân sự cho ngày ĐH và bổ túc những điều cần thiết nhằm hoàn chỉnh ngày ĐH để được thành công tốt đẹp.

Phần nghi thức chào Quốc Kỳ, hát Quốc Ca, chào Đảng Kỳ, hát Đảng Ca và một phút mặc niệm.

18.11 0

 

18.11 8

 

18.11 1a

Chủ tịch Trần Trọng Đạt khai mạc Tiền Đại Hội 18/11/2016

 

18.11 918.11 dqh.tuongtrinh

 

(Hình ảnh Trần Yên Thư 18/11/2016)

 

Read 601 times
Top
We use cookies to improve our website. By continuing to use this website, you are giving consent to cookies being used. More details…