Đại Hội ĐẠI VIỆT QUỐC DÂN ĐẢNG Năm 2002

Ngày Đại Hội 31 tháng 08 năm 2002, 9 giờ sáng Đại Hội chính thức khai mạc. Đồng chí Phạm Đăng Cảnh thay mặt đại hội tuyên bố khai mạc đại hội, đồng chí kêu gọi toàn đảng quyết tâm “Hưng Đảng để cứu nước”, Đại Hội đã hân hoan đón nhận trong tinh thần đoàn kết, trách nhiệm cao độ.

 
************
 
Trong Đại Hội Đảng năm 1998, Đại Hội đã tái tín nhiệm Bác sĩ Nguyễn Tôn Hoàn trong chức vụ Chủ Tịch Đảng, đồng chí Quốc Vinh, Chủ Tịch Ban Giám Sát, và Bác sĩ Lý Ngọc Dưỡng, Chủ Tịch Ban Chấp Hành Trung Ương. Ngày 19/9/01, Bác sĩ Nguyễn Tôn Hoàn từ trần và sau đó Bác sĩ Lý Ngọc Dưỡng xin nghỉ 3 tháng vì lý do bệnh. Trước sự kiện này chiếu theo Đảng Quy phải tổ chức một Đại Hội Đảng để bầu lại Hội Đồng Lãnh Đạo. Đại hội Đảng lần này được gọi là Đại Hội Đảng năm 2002.
 
Để tổ chức Đại Hội Đảng được thành công tốt đẹp, trước đó Hội Đồng Chỉ Đạo đã triệu tập một buổi họp đặc biệt và bầu đồng chí Bùi Anh Ca thay thế Bác sĩ Lý Ngọc Dưỡng trong chức vụ Chủ Tịch Ban Chấp Hành Trung Ương điều hành đảng vụ và tổ chức Đại Hội Toàn Đảng.
 
Đồng chí Bùi Anh Ca đã xuất sắc thành lập Ban Chấp Hành Trung Ương Đảng và một mặt chuẩn bị tổ chức Đại Hội. Địa điểm tổ chức là Nam California, thời gian đại hội 3 ngày 30, 31 tháng 8 và ngày 1 tháng 9 năm 2002. Chiều thứ Sáu ngày 30/8/2002 các phái đoàn đại biểu Đảng thuộc các cơ sở Đảng đã có mặt trong phiên họp Tiền Đại Hội. Nội dung buổi họp đã được trình bày, thảo luận, góp ý, xây dựng nhiệt tình, sôi nổi.
 
Ngày Đại Hội 31 tháng 08 năm 2002, 9 giờ sáng Đại Hội chính thức khai mạc. Đồng chí Phạm Đăng Cảnh thay mặt đại hội tuyên bố khai mạc đại hội, đồng chí kêu gọi toàn đảng quyết tâm “Hưng Đảng để cứu nước”, Đại Hội đã hân hoan đón nhận trong tinh thần đoàn kết, trách nhiệm cao độ.
 
Trong suốt hai ngày Đại Hội đã có những đóng góp, thảo luận, biểu quyết, bầu cử để giải quyết các công tác sinh hoạt nội bộ đảng, thành quả tốt đẹp, mọi vấn đề quan trọng đã được giải quyết, gồm:
-       Cương Lĩnh Đảng
-       Thành phần Ủy Viên Trung Ương Đảng
-       Thành phần Ủy Viên Hội Đồng Chỉ Đạo.
-       Tu Chính Đảng Quy 98
-       Bầu Chủ Tịch và Phó Chủ Tịch Đảng: - Đồng chí Nhân và Đồng chí Quốc Vinh
-       Bầu Chủ Tịch Ban Giám Sát Trung Ương: - Đồng chí Trần Trọng Đạt
-       Chủ Tịch Ban Chấp Hành Trung Ương: - Đồng chí Bùi Anh Ca
-       Cử nhiệm Ủy Viên Thường Trực Trung Ương
-       Cử nhiệm Ủy Viên Trung Ương Đảng
 
Tiệc thân mật mừng Đại Hội thành công do Khu Bộ Nam California khoản đải đã tạo thêm ý nghiã cho kỳ Đại Hội Toàn Đảng năm 2002.
 
Lễ Ra Mắt Hội Đồng Lãnh Đạo Trung Ương với khỏan 300 quan khách tham dự đã nói lên thành quả mà Đại Hội đã đạt được. Đại diện chính quyền của hai thành phố Garden Grove và Santa Ana đã cử người đến tham dự và trao bằng tưởng lục cho Đại Việt Quốc Dân Đảng đã thể hiệm mối quan tâm của chính quyền địa phương đối với công cuốc đấu tranh của người Việt hải ngoại nói chung và của Đại Việt Quốc Dân Đảng nói riêng.
 
Sau đây là một số hình ảnh ghi lại trong Đại Hội Toàn Đảng năm 2002:
 
 
DV 2002 BCHHỘI ĐỒNG LÃNH ĐẠO TRUNG ƯƠNG Nhiệm Kỳ 2002-2005
 
 DV 2005 c
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Read 13000 times
Top
We use cookies to improve our website. By continuing to use this website, you are giving consent to cookies being used. More details…