Đại Hội ĐẠI VIỆT QUỐC DÂN ĐẢNG Năm 2009

Vào ngày 6 tháng 12 năm 2009 Đại Hội Đảng và Lễ Kỷ Niệm 70 năm thành lập ĐVQDĐ đuợc tổ chức tại Santa Ana. Tiếp đến là buổi lễ ra mắt của Hội Đồng Lãnh Đạo Trung Ương.

Thấm thoát 4 năm qua mau kể từ đại hội Đảng năm 2005. Bốn năm qua là một nỗ lực lớn của toàn Đảng. Thực hiện quyết nghị đại hội Đảng 2005, tất cả mọi cấp, mọi cơ sở đã thể hiện quyết tâm Hưng Đảng. Từng công tác , từng công tác đề ra đã thực hiện có thành quả cao. Nhiều đảng viên, nhiều cơ sở đã đạt nhiều thành tích thắng lợi. Tóm tắt, tất cả thành quả đã được tường trình trong đại hội 2009 đã đánh dấu một tiến bộ lớn, chiến lược đúng của Đảng là:

  1. Tiếp tục củng cố, phát triển Đảng.
  2. Đẩy mạnh công tác quốc nội
  3. Công tác, hợp lực với những đoàn thể, tổ chức đấu tranh có cùng mục tiêu...

Thông tin về tổ chức Đại hội Đảng năm 2009 được phổ biến đến từng cơ sở Đảng đều khắp Úc châu, Âu Châu, Canada và toàn Hoa Kỳ. Ban Chấp Hành Trung Ương duyệt quyết kế hoạch lần chót. Theo chương trình tổ chức ngoài việc tổ chức Đại Hội Đảng 2009 sau đó là lễ tổ chức kỷ niệm 70 năm thành lập ĐVQDĐ và ra mắt Hội Đồng Lãnh Đạo Trung Ương. Có chứng kiến tận mắt những đ/chí Tố Nga, Mai Phương, Đại Nghĩa, Đại Thắng, Quốc Hưng, Lê Phương, Thái Hòa, Đông Đoàn, Huy Khang, Tuấn Kiệt, Nguyên Thanh, Thanh Sơn vv... mới thấy được sự thể hiện của tấm lòng gắn bó thiết tha sâu đậm với Đảng.

Từ nhận thức đúng, hành động đúng, kiên trì, vượt khó của niệm thức tâm rộng, nghĩa sâu, chí bền, dạ sáng, một Việt nam Minh Châu Trời Đông ngời sáng, một Tổ quốc Việt Nam Dân Chủ, Tự Do, Phú Cường chắc chắn phải đến trong một ngày gần đây.

Yêu thương gửi đến từng đ/chí ngàn hoa hồng thắm ngát sắc hương đã về tham dự đại hội. Tay chung tay, lòng chung lòng quyết đấu tranh cho lẽ Sinh Tồn Nòi Việt

Phái viên Phương Thảo tường trình từ Đại Hội Đảng năm 2009

LỄ KỶ NIỆM 70 NĂM THÀNH LẬP ĐẠI VIỆT QUỐC DÂN ĐẢNG

VÀ RA MẮT TÂN HỘI ĐỒNG LÃNH ĐẠO ĐẠI VIỆT QUỐC DÂN ĐẢNG

(2009-2013)

PHÁT BIỂU TRƯỚC ĐẠI HỘI

PHÁT BIỂU CỦA CÁC CHÍNH ĐẢNG &  QUAN KHÁCH

 

 

Bài tường thuật từ SAIGON TIMES

ScreenHunter 04 Oct. 16 09.49

Read 13140 times
Top
We use cookies to improve our website. By continuing to use this website, you are giving consent to cookies being used. More details…