Đại Hội Đảng

Đại Hội Đảng (14)

Ngày Đại Hội 31 tháng 08 năm 2002, 9 giờ sáng Đại Hội chính thức khai mạc. Đồng chí Phạm Đăng Cảnh thay mặt đại hội tuyên bố khai mạc đại hội, đồng chí kêu gọi toàn đảng quyết tâm “Hưng Đảng để cứu nước”, Đại Hội đã hân hoan đón nhận trong tinh thần đoàn kết, trách nhiệm cao độ.

Đại Hội được tổ chức trong ba ngày 26, 27 và 28 tháng 11, năm 1998. Đại Hội đã qui tụ hơn 100 đại biểu gồm Úc Châu, Âu Châu, Canada và tất cả cơ sở Đảng tại những Tiểu Bang ở Hoa kỳ.

Đại Hội ĐVQDĐ tổ chức năm 1995 là Đại Hội đầu tiên ở Hải Ngoại, quy tụ 225 đại biểu của Âu Châu, Úc Châu, Hoa Kỳ và Canada (Mỹ Châu). Thời gian tổ chức ba ngày: 30/6, 1/7 và 2/7-1995.

Năm 1938, quyết không chịu sống cảnh đời nô lệ, Đảng Trưởng Trương Tử Anh đã công bố chủ nghĩa Dân Tộc Sinh Tồn làm Chủ Thuyết đấu tranh chống lại ách họa thực dân.

Page 2 of 2
Top
We use cookies to improve our website. By continuing to use this website, you are giving consent to cookies being used. More details…