ĐIẾU VĂN của Đại Việt Quốc Dân Đảng

Tiễn biệt Cố Đồng chí TRIỆU THANH SƠN

 

ĐIU VĂN

Ca Đi Vit Quc Dân Đng

Tin Bit C Đng chí Triu Thanh Sơn-Giuse Đào Nhật Tiến

 • Kính thưa Quý vị Đại Diện Đoàn thể , Tổ chức, Hiệp hội,

 • Kính thưa chị Đào Nhật Tiến cùng gia đình,

 • Thưa Quý Đồng chí, quý Chiến hữu.

Thưa quý vị, tôi là Trần Tuấn Khanh, Chủ Tịch Ban Giám Sát Trung Ương ĐVQDĐ. Hôm nay thay mặt cho ĐVQDĐ, thay mặt cho Đ/chí Trần Trọng Đạt, Chủ Tịch ĐVQDĐ vì lý do sức khỏe không có mặt. Chúng tôi xin chân thành chia xẻ nỗi đau buồn, mất mát quá lớn lao đến với chị Đào Nhật Tiến, tang hiếu quyến, cùng với quý vị, đồng thời chúng tôi xin được nghiêng mình, cúi đầu trước linh cửu Đ/chí Triệu Thanh Sơn, một lãnh đạo rường cột , trung kiên của ĐVQDĐ, người đã là gương sáng , đã rèn luyện, dẫn dắt, lãnh đạo chúng tôi trên đường chiến đấu Phục vụ Tổ Quốc. Chúng tôi thành tâm nguyện cầu linh hồn Giuse Triệu Thanh Sơn:

 • Đương kim cố vấn ĐVQDĐ

 • Cựu Chủ Tịch Đại Việt Quốc Dân Đảng

 • Cựu Chủ Tịch Ban Giám Sát Trung Ương

 • Cưu Ủy Viên Trung Ương ĐVQDĐ

Được sớm hưởng Nhan Thánh Chúa.

 • Kính thưa chị Đào Nhật Tiến cùng gia đình,

Giờ đây trước giờ ly biệt, âm dương đôi đường. Được phép Chị và gia đình chúng tôi trân trọng hành lễ truy điệu cho người Đ/chí lãnh đạo kính mến Triệu Thanh Sơn, phủ lên anh Đảng kỳ Đại Việt Quốc Dân Đảng, Đảng kỳ mà lúc sinh thời anh đã cùng anh em , đồng chí ấp ủ, đấu tranh , hy sinh để mưu cầu Thái Bình, Dân Chủ, Tự Do, Phú Cường cho trăm họ.

Kính thưa Đ/chí Triệu Thanh Sơn,

 

 • Bàng hoàng, đau buồn nhận được tin dữ đồng chí ra đi,

 • Thôi mất rồi còn đâu bách tùng đại thụ, còn đâu bóng cả cậy trông,

 • Thôi còn đâu gương sáng Kiên trung, còn đâu chỉ đường , dẫn lối.

Đau buồn này, mất mát này, sao bù đắp được!

Đau buồn này, tưởng tiếc này biết lúc nào nguôi!

 • Ô hô, nghiệt ngã thay cũng là lẽ vô thường! Trớ trêu thay lại vòng tan-hợp!

 • Đã đành trót mang lấy kiếp nhân sinh- Nào ai thoát vóng sanh tử?!

 • Đã đành sinh ký, tử qui – Hỏi ai không khỏi buồn đau tưởng tiếc, lúc phải phân kỳ?!

 

Kính thưa Đ/chí Triệu Thanh Sơn,

 

Nhớ lịnh xưa…

 

Đồng chí được sản sinh nơi nòi giòng cách mạng.

Đồng chí được dưỡng nuôi bởi chính khí thuần lương.

Tiếp nối tổ tông – nghiệp cả chí hùng, anh ra sức miệt mài học tập, tháng ngày nung nấu đan tâm.

 

 • Hơp lực cùng nhau, anh đến với đạo sống Dân Tộc Sinh Tồn.

 • Chiến đấu cùng nhau – Anh hiên ngang đứng trước Cờ Đai Việt.

 • Lúc Băc, Lúc Nam, luôn kiên trung với Đảng,

 • Anh còn là mẫu mực, gương trong, nghĩa cả chí thành giờ còn đâu?... còn đâu?!!!

Đ/chí Triệu Thanh Sơn Kính mến,

Vận nước suy vi … giặc dữ tham tàn. Triệu triệu sinh linh nòi Nam rơi vào tay quỷ đỏ, ôm mối thương đau anh lìa nước ! Ngày đêm xót buốt tâm can.

 • Rút ruột, trải gan, lớn tiếng vang Anh lên tiếng gọi đàn.

 • Tập hợp lại Anh em – quyết khử trừ giặc Cộng.

 • Xứ người bao la, lớn rộng, anh miệt mài rong rủi, rủi dong.

 • Lúc Cali, khi Houston, Hoa Thịnh Đốn, Canada vạn ngàn. Cây đại thụ, bóng che giữ an nền Đảng.

Hôm nay, than ôi!

Chí lớn còn mang.

Khi nghiệp cả chưa toàn,

Anh sao vội xa anh em, lìa đồng chí, cách gia cang.

Đành đoạn sao anh? Đau sót vô vàn!

Đ/chí Triệu Thanh Sơn Kính thương,

 • Khóc Anh, tiếc Anh – Đảng hãnh diện có Anh.

 • Khóc Anh, tiếc Anh – Anh em đồng chí nguyện chiến đấu cho đến ngày Toàn Thắng.

Nơi Thiên Quốc anh về, cầu mong Anh sớm hưởng Nhan Thánh Chúa. Xin anh luôn trì hộ anh em lòng luôn được trong, dạ luôn sáng, chân luôn được cứng để đá phải mềm, chiến đâu sớm viên thành đại nghiệp:

 • Khử trừ giặc dữ - Giải thoát Quốc dân

 • Giành lại non song – Thái Bình, Dân Chủ.

 

Gạt lệ vĩnh biệt Anh – Đồng chí Triệu Thanh Sơn – Giuse Đào Nhật Tiến

Read 805 times
Top
We use cookies to improve our website. By continuing to use this website, you are giving consent to cookies being used. More details…