QUYẾT ĐỊNH

Quyết Định của Đại Việt Quốc Dân Đảng chiếu biên Bản Đại Hội lần thứ 8, ngày 18,19 và 20 tháng 11 năm 2016

 ScreenHunter 34 Jan. 09 08.42

ScreenHunter 36 Jan. 09 08.51

Read 659 times
Top
We use cookies to improve our website. By continuing to use this website, you are giving consent to cookies being used. More details…