VIỆT NAM TÔI ĐÂU - Việt Khang

Việt Nam còn hay đã mất. Mà giặc Tàu, ngang tàng trên quê hương ta.  Hoàng Trường Sa đã bao người dân vô tội. Chết ngậm ngùi vì tay súng giặc Tàu. Là một người con dân Việt Nam. Lòng nào làm ngơ trước ngoại xâm. Người người cùng nhau Đứng lên đáp lời sống núi. Từng đoàn người đi, chẳng nề chi. Già trẻ gái trai, giơ cao tay. Chống quân xâm lược, chống kẻ nhu nhược. Bán nước Việt Nam.

 

 

VNToidau-VietKhang

 

https://www.youtube.com/watch?v=CTlOVxrdZ6U

 

Việt Nam Ơi
Thời gian quá nửa đời người
Và ta đã tỏ tường rồi
Ôi cuộc đời, ngày sau tàn lửa khói

Mẹ Việt Nam đau
Từng cơn xót dạ nhìn đời
Người lầm than đói khổ nghèo nàn
Kẻ quyền uy giàu sang dối gian

Giờ đây
Việt Nam còn hay đã mất
Mà giặc Tàu, ngang tàng trên quê hương ta
Hoàng Trường Sa đã bao người dân vô tội
Chết ngậm ngùi vì tay súng giặc Tàu

Là một người con dân Việt Nam
Lòng nào làm ngơ trước ngoại xâm
Người người cùng nhau
Đứng lên đáp lời sống núi

Từng đoàn người đi, chẳng nề chi
Già trẻ gái trai, giơ cao tay
Chống quân xâm lược, chống kẻ nhu nhược
Bán nước Việt Nam.

 

Read 2782 times
Top
We use cookies to improve our website. By continuing to use this website, you are giving consent to cookies being used. More details…